Ik heb niks te verbergen
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8
Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Internet en anonimiteit

internet

Veel mensen, waaronder een boel met bestuurlijke functies, zijn van mening dat het opgeven van enige privacy noodzakelijk is voor veiligheid. Voor sommigen geldt dat ook voor het internet. Een aantal van hen gaat zelfs zo ver dat ze een online identiteitssysteem willen [1][2][3], zodat niemand meer anoniem het internet op kan. Zij achten dat nodig om cybercriminaliteit te kunnen bestrijden.

Aanvallen via het internet op bedrijven, overheden en andere organisaties komen vaak genoeg voor. De uitvoerend cybercrimineel is daar uiteraard schuldig aan. Maar bij een succesvolle aanval zijn de organisaties zelf medeverantwoordelijk voor de gevolgen vanwege een klaarblijkelijk slechte beveiliging. Hadden zij namelijk hun ICT-beveiliging op orde, dan was alle ellende als gevolg van de aanval niet gebeurd. Bij veel aanvallen gaat het om veel voorkomende en bekende kwetsbaarheden in ICT-systemen. Dit soort aanvallen zijn met eenvoudige beveiligingsmaatregelen te voorkomen, waarvoor geen excuses gelden om die niet te nemen.

De aanpak

Problemen los je op door de oorzaak aan te pakken en niet de gevolgen. Dat geldt ook voor ICT-beveiliging. Om de gevolgen van aanvallen via het internet te verkleinen zullen bedrijven en overheden dus hun beveiliging op orde moeten brengen. Dat moet desnoods door wetgeving worden afgedwongen. Belangrijk softwareleveranciers, zoals Microsoft, moeten zich nog meer bewust zijn van hun rol. Gebruikers moeten zich bewust zijn van de gevaren van het internet en de overheid zou een actievere rol moeten nemen in het wijzen op die gevaren. Door deze aanpak te hanteren, door meer grip te krijgen op beveiliging, kan cybercriminaliteit bestreden worden en de gevolgen ervan worden verkleind.

Het verminderen van privacy op het internet zal niet bijdragen aan het bestrijden van cybercriminaliteit. De echte handige cybercriminelen weten zich toch wel te verstoppen op het internet. Er zijn genoeg online-identiteitssystemen te bedenken die anonimiteit op het internet verkleinen of zelfs opheffen, maar het verleden leert ons dat elk systeem misbruik kent. Zolang de overheid, zelfs vandaag de dag, nog steeds niet goed weet om te gaan met identiteitsdiefstal, is het niet echt aannemelijk dat de overheid goed zal kunnen omgaan met het misbruik van zo'n toekomstig online-identiteitssysteem. Het enige dat daarmee dan gecreëerd wordt is schijnveiligheid, een nieuwe methode voor cybercriminelen om zich te verbergen en een nieuwe manier voor gewone burgers om slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal. In deze digitale tijd is privacy juist nodig voor veiligheid en over het opgeven daarvan moet niet licht worden gedacht.