Ik heb niks te verbergen . nl
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8
Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Privacyverklaring

Omdat deze website op een privé-server staat waar alleen de website-eigenaar beheertoegang tot heeft, waardoor alleen de website-eigenaar bij de door de website verzamelde persoonsgegevens kan, valt de verwerking van persoonsgegevens vanuit deze website onder 'persoonlijke activiteit' zoals genoemd in AVG artikel 2 (2) lid c. Om die reden is de AVG niet van toepassing op deze verwerking. Desondanks wordt hieronder de verwerking van persoonsgegevens door deze website toegelicht.

Deze website slaat IP adressen van bezoekers op in access end error logfiles, met als enige doel om de beheerder in staat te stellen om actie te ondernemen in het geval van fouten of hackpogingen. Vanwege het hobbymatige karakter van de webserver, worden oude loggegevens slechts op willekeurige momenten verwijderd. In de praktijk is dat een paar keer per jaar.