Ik heb niks te verbergen
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8
Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Reacties

reactie

Regelmatig doen mensen, veelal uit de politiek, opmerkelijke uitspraken over privacy. Hieronder vind u de berichten die ik deze personen dan stuur om hen mijn kijk op privacy te geven.