Ik heb niks te verbergen
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8
Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Reactie op het niet afschaffen van de bewaarplicht

Geachte commissie voor Veiligheid en Justitie,

Graag wil ik mijn bezorgdheid uiten over het feit dat het kabinet er niet voor gekozen heeft om, naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof, de bewaarplicht op te heffen. De bewaarplicht maakt een zeer grote inbreuk op de privacy van alle mensen in dit land en het nut en noodzaak van deze wet is nooit aangetoond.

Uiteraard zullen er gevallen zijn geweest waarbij de bewaarplicht van nut was. Maar dit betekent niet automatisch dat de bewaarplicht een goed instrument is. Water blust vuur, maar het onder water zetten van een complete woonwijk als een huis in brand staat is geen goed idee. De positieve effecten van de maatregelen wegen niet op tegen de negatieve effecten. De ondersteunende informatie die de bewaarplicht opleverde bij een aantal zaken weegt in mijn ogen niet op tegen het bespioneren van alle mensen in dit land. Ik zeg nadrukkelijk 'in mijn ogen', want dit is slechts mijn mening. Bij dit soort maatregelen zou eigenlijk de hele bevolking gehoord moeten worden. We menen in een democratie te leven, maar dit soort ingrijpende maatregelen wordt ons gewoon door de strot geduwd zonder dat we daar maar enige invloed op hebben. Wat bij dit alles compleet ontbreekt is de discussie over het onderwerp.

Over hoe ik verder aankijk tegen privacy, wat privacy nu precies is en hoe deze in Nederland te grabbel wordt gegooid, kunt u nalezen op www.ikhebniksteverbergen.nl. Ik plaats deze link niet als 'leuke achtergrond informatie', maar echt als aanvulling op deze e-mail. Ik verzoek u om in ieder geval de openingspagina van deze website te lezen om meer inzicht te krijgen in het onderwerp privacy en waarom het zo ontzettend belangrijk is om daar goed mee om te gaan. Alvast bedankt voor uw moeite.

Bij vragen sta ik u graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Hugo Leisink


Geachte heer Leisink,

Dank voor uw bericht.

Alvorens ik uw bericht kan doorsturen aan de commissieleden, moet ik u vragen de e-mail opnieuw aan ons te sturen, maar nu voorzien van uw adresgegevens. Correspondentie zonder deze gegevens worden niet in behandeling genomen. Uiteraard blijven deze gegevens vertrouwelijk en worden deze niet verspreid/gepubliceerd buiten leden en medewerkers van de Tweede Kamer.

Graag zie ik uw e-mail opnieuw tegemoet, excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
******************

Commissieassistent commissie voor V&J
Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Terug