Ik heb niks te verbergen
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8
Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Schande spreken van privacyschending is hypocriet

Het leven in een veilige samenleving valt of staat met de bereidheid van haar burgers om hun privacy in te leveren, vindt oud-staatssecretaris van defensie Jack de Vries.

Mogen veiligheidsdiensten alles van ons weten? En zo ja, mogen ze dat voor ons verzwijgen? Sinds het nieuws over de massale online spionage door Amerikaanse veiligheidsdiensten is het debat over die vragen opnieuw ontbrand. Voorstander Jack de Vries aan het woord.

"De veiligheidsdiensten zouden hun plicht verzaken als ze niet in kaart zouden brengen wat mensen online allemaal uitspoken. Het is het recht van de overheid om die middelen te benutten die ze kunnen inzetten ten gunste van onze veiligheid. Dus als het nodig is dat daarom ons e-mailverkeer in de gaten wordt gehouden, dan vind ik dat prima. Het leven in een veilige samenleving valt of staat met de bereidheid van haar burgers om hun privacy in te leveren."

"Veel mensen roepen nu dat ze het een schande vinden dat onze privacy wordt geschonden. Dat is hypocriet. Ga maar na: veel van wat we online doen - op Google, op Facebook, in mailprogramma's - wordt ook in de gaten gehouden door bedrijven. Maar dan met het oogmerk mij advertenties voor te schotelen die passen bij mijn online gedrag en die me moeten verleiden om bepaalde aankopen te doen. En bij Albert Heijn geven we onze bonuskaart zonder problemen aan de caissière. Dat vinden we allemaal prima. Terwijl die bedrijven ook aan onze privacy zitten en daarbij niets anders dan commerciële motieven hebben. De overheid gaat het tenminste nog om onze veiligheid."

"Ik ben het ook oneens met diegenen die zeggen dat we op z'n minst moeten wéten dat de veiligheidsdiensten naar ons e-mailverkeer kijken. Ook onzin. Hoezo is het goed dat we daarvan op de hoogte zijn? Het gaat om onze veiligheid. Als het voor het bewaken van die veiligheid nodig is dat veiligheidsdiensten in het geheim opereren en ons daarbij in de gaten houden, dan zij dat zo."

Jack de Vries is oud-staatssecretaris van defensie en voormalig spindoctor bij het CDA


Geachte heer de Vries,

Graag wil ik reageren op uw uitlatingen in een online artikel in Trouw. U doet daarin een aantal uitspraken over privacy en de aantasting daarvan door veiligheidsdiensten. Het meest opmerkelijke in het hele stuk is dat u klakkeloos aan lijkt te nemen dat wat de veiligheidsdiensten doen wel goed zal zijn. Daarnaast bevatten uw beweringen geen enkele onderbouwing. Van u als ex-politicus mogen we volgens mij wel een wat meer kritische houding verwachten.

Volgens u verzaken veiligheidsdiensten hun plicht als zijn niet in kaart brengen wat mensen online allemaal uitspoken. U wekt daarmee de suggestie dat iedereen in de ogen van de overheid een potentiële crimineel en/of terrorist is. Als dat het geval is, dan moeten we de democratie in Nederland maar afschaffen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat potentiële criminelen en terroristen hier in Nederland gaan bepalen wie het in dit land voor het zeggen heeft!

De meest verontrustende opmerking in het artikel vind ik dat volgens u de veiligheid in deze samenleving valt of staat met de bereidheid van haar burgers om hun privacy in te leveren. U lijkt daarmee te zeggen dat voor het inleveren van privacy, de burger gegarandeerde veiligheid terugkrijgt. Er is werkelijk geen enkele overheidsinstantie die dat kan waarmaken! Ik neem aan dat u het met mij eens bent dat in Amerika de burgers nog meer in de gaten worden gehouden dan in Nederland. Desondanks heeft in Boston iemand een aanslag kunnen plegen. Blijkbaar is het plegen van een aanslag met alle staatscontrole dus nog steeds prima mogelijk. Daarom hoor ik graag een onderbouwing van de door u gedane uitspraak.

U noemt het hypocriet wanneer mensen vinden dat hun privacy wordt geschonden door het bekijken van hun e-mail door de overheid terwijl ze zelf bedrijven als Google en Facebook ook toegang geven tot diezelfde gegevens. Echter, het grote verschil hierin is keuzevrijheid. Als ik een bericht op Facebook plaats, dan is dat mijn vrije keuze. Als ik GMail gebruik, dan is dat mijn vrije keuze. Als ik iemand een e-mail stuur en de overheid leest mee, dan is dat geen vrije keuze. En helemaal niet als dat gebeurt zonder mijn weten. Daarbij geldt voor de meeste mensen dat GMail geen bewuste keuze is, maar meer een noodgedwongen keuze. Door onvoldoende kennis van het internet is het voor hen zeer lastig om een goede keuze te maken tussen de verschillende webmailaanbieders. Kiezen voor een grote bekende naam is dan een logische stap. Die keuze impliceert echter niet dat zij het automatisch goed vinden dat Google vervolgens hun e-mails scant voor reclamedoeleinden en opgebouwde persoonsprofielen doorverkoopt aan andere partijen. In het ergste geval is het dus onwetend of zelfs nog naïef te noemen, maar zeker niet hypocriet.

Vertrouwen moet van twee kanten komen. Dat geldt ook voor de overheid en burgers. Als de overheid het vertrouwen van haar burgers wil hebben, zullen zij ook het nodige vertrouwen moeten uitstralen. Als de veiligheidsdiensten van mening zijn dat het van groot belang is dat onze e-mails bekeken moeten worden dan wil ik dat wel graag weten. Ook wil ik graag weten waarom dat dan is. Een open en transparante overheid is namelijk onderdeel van de democratie waarin wij menen te leven. Ik hoor dus graag van u waarom volgens u het bekijken van privé e-mails noodzakelijk is voor onze veiligheid. Terroristen blijken namelijk vaak hoogopgeleide mensen te zijn. Zij zijn prima in staat om hun e-mails middels cryptografie te beveiligen. Het resultaat is dat de veiligheidsdiensten alleen de e-mails van onschuldige burgers doorspitten en die van serieuze terroristen niet in kunnen zien. De privacy van de burger wordt dus aangetast zonder dat daar veiligheid voor terugkomt.

Met vriendelijke groet,
Hugo Leisink

Terug